panel KDBRD18

menu 2018


V KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2018

Kraków, 7-8 lutego 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w V KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2018 (V Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne – „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego – ORGANIZACJA RUCHU 2018"oraz VI Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne – „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich –BARIERY 2018"). Będą to XXVI oraz XXVII wydarzenia z jednego z największych w branży cyklu merytorycznego KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

 Zachęcamy do obserwowania oficjalnego profilu cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE na Twitterze

 

 XXVI i XXVII wydarzenia z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

V KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2018 mają za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania środków organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem V KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2018 jest stworzenie płaszczyzny do omówienia najbardziej aktualnych zagadnień w szerokim gronie fachowców, danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny