panel KDBRD18

menu 2018

Patronat

 

 

 

Partner Strategiczny

Do objęcia patronatu honorowego nad wydarzeniem zaprosiliśmy:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Genaralną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Do patronatu zaprosiliśmy:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Transportu Samochodowego
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
Krajową Radę Zarządów Dróg Powiatowych
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa
Politechnikę Krakowską
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie