panel KDBRD18

menu 2018

Parter Strategiczny

 

 

secutec LOGO KDBRD18

 

prowerk

LISTA MOŻLIWYCH PREZENTACJI:

1. „Wyniki kontroli NIK „Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych” gen. bryg. mgr Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli;

2. „Wszystkie problemy BRD w Polsce” mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

3. „Działania GDDKiA na rzecz poprawy stanu BRD na drogach krajowych” mgr inż. Norbert Wyrwich,
dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych, wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego projektu badawczego RID, GDDKiA Centrala;

4. „Doświadczenia z audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do wykorzystywania prędkości projektowej i miarodajnej w projektowaniu dróg” [15’] prof. dr hab. inż. Marian Tracz, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu; prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry, Politechnika Krakowska

5. „Oznakowanie eksperymentalne dróg jako środek poprawy BRD i zarządzania prędkością. Zaawansowanie realizacji projektu badawczego RID 4F” [15’] prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, kierownik Katedry; dr inż. Mariusz Kieć, mgr inż. Sylwia Pogodzińska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska. [15’]

6. ”Zarządzanie prędkością za pomocą oznakowania” [15’] dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej.

7. ”Wyniki badań symulacyjnych barier ochronnych. Efekty badań symulacyjnych wpływu łączenia pasów barier ochronnych poza słupkami” [15’] prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów; Politechnika Gdańska;

8. „Wpływ usług inteligentnych systemów transportowych na poziom BRD” [15’] dr inż. Jacek Oskarbski, Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej; kierownik Działu Inżynierii Transportu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

9. „Wizja zero w miastach świata” [15] mgr inż. Anna Zielińska, Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego

10. „Realizacja „wizji zero” w Jaworznie – 19 miesięcy bez ofiar śmiertelnych!” [15’] mgr inż. Tomasz Tosza, zastępca dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

11. ”Legalność zatwierdzeń projektów stałej/czasowej organizacji ruchu” [15’] pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK

12. ” Wprowadzanie organizacji ruchu na drogach a legalność znaków drogowych - odpowiedzialność, konsekwencje i praktyka” [15’] pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK

13. „Funkcjonowanie kontrapasów rowerowych w obrębie wybranych skrzyżowań w Krakowie” [15’] dr . inż. Tomasz Kulpa, mgr inż. Sonia Kulas, absolwentka

Katedra Systemów Transportowych, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Politechnika Krakowska

14. ”Renesans komunikacji rowerowej - kształtowanie oraz zasady BRD przy drogach rowerowych” [15’] inż. Tomasz J. Stawarz, projektant, mgr inż. Jacek Michałowski, projektant ZNAK Gdańsk Sp. z o. o.    

15. „Utrudnienia infrastrukturalne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jako przeszkoda w akcjach ratowniczych. Łatwość i szybkość demontażu barier ochronnych w akcjach ratowniczych” [15’]

16. ” Szybkootwieralne przejazdy awaryjne oraz rozwiązania dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas robót drogowych” [20’] Liliane Krafczyk, dyrektor generalny – prokurent, Secutec sp. z o.o.

17. ”System barier łatwo i szybkorozbieralnych” [15’] mgr inż. Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk sp. z o.o.

18. „Bezpieczne przekraczanie linii kolejowych przy przewozach ładunków ponadgabarytowych” mgr inż. Witold Olpiński, Instytut Kolejnictwa