panel BRD21

Menu 2021

VIII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

(24-26 lutego 2021 r.) online

24 lutego 2021 (środa)

Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

9.45 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

10.00 10.20 Oficjalne otwarcie VIII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

i Forum PROBLEMY BRD 2021.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2021.

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Wystąpienia zaproszonych gości.

10.20 10.40 Aktywność ekspertów KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

Wprowadzenie.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Wnioski o obniżenie limitów prędkości jazdy.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2021.

Wnioski o zmiany limitów liczby pasażerów mogących jednocześnie korzystać z pojazdów komunikacji zbiorowej.

dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczący Rady Programowej II Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020.

Analiza danych o wypadkach drogowych w czasie ograniczeń mobilności.

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

10.40 11.40 Panel ekspertów: „ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO”.

Moderator:

Paneliści:

11.40 – 12.00 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

12.00 13.40 Sesja I.

Przewodniczący sesji:

 1. „”. [15’]
 2. „”. [15’]
 3. „”. [15’]
 4. „”. [15’]

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

13.40 – 14.00 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

14.0015.15 Sesja II.

Przewodniczący sesji:

 1. „”. [15’]
 2. „ ”. [15’]
 3. „” [15’]

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

15.15 – 15.25 Podsumowanie i zakończenie

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2021.

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Równolegle:

15.05-15.30 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków (link do audycji zostanie udostępniony uczestnikom)

25 lutego 2021 (czwartek)

IX Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021.

9.45 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

10.00 10.20  Oficjalne otwarcie Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021.

Wystąpienia zaproszonych gości.

10.2012.00 Sesja I.

Przewodniczący sesji:

 1. „”. [15’]
 2. „ ”. [15’]
 3. „” [15’]
 4. „”. [15’]

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

12.00– 12.20 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

12.2014.00 Sesja II.

Przewodniczący sesji:

 1. „”. [15’]
 2. „ ”. [15’]
 3. „” [15’]
 4. „”. [15’]

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

14.00 – 14.20 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

14.2015.20 Panel ekspertów: „URZĄDZENIA BRD W TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU”.

Moderator:

Paneliści:

15.20 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie

Równolegle:

15.05-15.30 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków (link do audycji zostanie udostępniony uczestnikom)

26 lutego 2020 (piątek)

II Seminarium OŚWIETLENIE 2021.

9.45 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

10.00 10.20  Oficjalne otwarcie Seminarium OŚWIETLENIE 2021.

Wystąpienia zaproszonych gości.

10.2012.00 Sesja I.

Przewodniczący sesji:

 1. „”. [15’]
 2. „ ”. [15’]
 3. „” [15’]
 4. „”. [15’]

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

12.00– 12.20 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

12.2014.00 Sesja II.

Przewodniczący sesji:

 1. „”. [15’]
 2. „ ”. [15’]
 3. „” [15’]
 4. „”. [15’]

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

14.00 – 14.20 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

14.2015.20 Panel ekspertów: „WYMAGANIA, POMIARY, ODBIORY I UTRZYMANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO”.

Moderator:

Paneliści:

15.20 – 15.35 Podsumowanie i zakończenie VIII KRAKOWSKICH DNI BRD 2021.

Równolegle:

14.20-16.00 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków (link do audycji zostanie udostępniony uczestnikom).