panel www kdbrd2016

menu 2017

Patronat honorowy

 

 

 

Patronat

 

 

 

Partner Strategiczny

Partner Specjalny

 

Partner

 

 

Firmy Współpracujące

 

 

 

Patronat medialny

90 RK logo patronat GRANAT mae

 

 

 

logotyp Drogi

Rada Programowa KRAKOWSKICH DNI BRD 2017:

gen. bryg. mgr Marek Bieńkowski,
dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli;

inż. Marek Bujalski,
projektant, prezes ViaMens Sp. z o.o.;

mgr Marek Dworak,
sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BRD 2017,
dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska; przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG,
kierownik Katedry Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska;

mgr inż. Leszek Kornalewski,
kierownik Centrum Monitoringu BRD, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;

mgr Konrad Romik,
sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM,
zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów;

mgr Przemysław Rzeźniewski,
dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem, GDDKiA;

dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS,
dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego;

prof. dr hab. inż. Marian Tracz,
Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska;

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde,
dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów; Politechnika Gdańska;

mgr inż. Norbert Wyrwich,
dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA; wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego projektu badawczego Rozwój Innowacji Drogowych - RID.


Rada Programowa Cyklu Konferencje Specjalistyczne:

prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

dr inż. Janusz Bohatkiewicz

prof. dr hab. inż Jan Deja

prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB

dr inż. Piotr Gwoździewicz

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG

prof. dr hab. inż Józef Judycki

prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek

dr inż. Tomasz Rudnicki

prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

dr inż. Igor Ruttmar

dr hab. inż. Marek Salamak

dr hab. inż. Tadeusz Sandecki prof. PW

inż. Dariusz Słotwiński

prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

prof. dr hab. inż. Marian Tracz

mgr inż. Norbert Wyrwich

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ